KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O nas

Naszym największym atutem jest dobro dziecka. Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Pragniemy w każdym wieku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

Przedszkole zapewnia:

 • kompetentnych nauczycieli i wychowawców
 • przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
 • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego
 • poszanowanie praw człowieka
 • funkcjonalne i estetyczne sale zajęć

Nasze przedszkole to miejsce, w którym dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo. Zapewniamy im dużo przestrzeni do zabawy i nauki. W przedszkolu dziecko nie będzie czuło się osamotnione. Wspólna zabawa z dziećmi pozwoli mu poznać smak przyjaźni i radości. Proponujemy dzieciom bogaty program dydaktyczny, rozszerzony o urozmaicone zajęcia dodatkowe.

Staramy się stworzyć każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Właściwe przygotowanie dziecka do następnego etapu edukacyjnego, jakim jest nauka w szkole podstawowej osiągamy poprzez różnorodne formy kształtowania i stymulowania rozwoju, szczególnie w aspekcie jego rozwoju fizycznego, aktywności twórczej, poziomu wiedzy o otaczającym go świecie oraz zachowań społeczno- emocjonalnych.

Przedszkole:

 • wspiera rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne, przyjęte normy, daje możliwość samorealizacji
 • jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców
 • wspiera aktywność poznawczą i twórczą
 • uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka
 • wspiera rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni
 • wspiera samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem
 • wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami
 • wspiera prospołeczne i prozdrowotne działania dziecka
 • otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola- partnerska współpraca z rodziną dziecka
 • umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska

Status prawny przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 153 jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Jest przedszkolem publicznym, działającym jako jednostka budżetowa, prowadzonym przez gminę Łódź.

Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji mieszczącym się przy ul. Krzemienieckiej 2b.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Łódzki Kurator Oświaty siedzibą w Łodzi ul. Aleja Kościuszki 120a.

Przedszkole działa według Kodeksu Pracy z dnia 01 stycznia 2020r.

Działalność przedszkola regulują następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 357)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 59)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 60)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215 z późn. zm.)

Statut ujednolicony 2019.pdf